''Şehir Planlama'' çalışmaları; sayısal ortamda, CAD destekli yazılımlar ile en son teknolojik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmalar esnasında; nüfusun, mekanın gelişme eğilimleri ve yerleşim alanlarının sosyal, ekonomik, kültürel durumlarının analizleri göz önünde bulundurulmaktadır.

''Kentsel Dönüşüm'' çalışmaları; kentsel dönüşüm sınırları içerisinde kalan taşınmazlara ait mevcut durum analizi, alana ilişkin stratejiler ve dönüşüm modeli hak sahipliği tespitleri, fizibilite raporu ve matematiksel model hazırlanması, gayrimenkul değerleme, eylem planı, 3 boyutlu kentsel tasarım projesi ve mimarı proje hazırlanmasından oluşmaktadır.


 • Kentsel Dönüşüm Projeleri

 • Bölgesel Gelişim Planları

 • Çevre Düzeni Planları

 • Uzun Devreli Gelişim Planları

 • Turizm Bölgesi Planları

 • 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planları

 • İlave İmar Planları

 • Revizyon İmar Planları

 • Mevzi İmar Planları

 • İmar Planı Tadilatları

 • Ulaşım Planları

 • Organize Sanayi Bölgesi Planları

 • Organize Hayvancılık Bölgesi Planları

 • Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Planları

 • Rüzgâr enerjisi-Hidroelektrik santralleri (RES-HES) projeleri

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporunun Hazırlanması

 • Mevcut İmar Planlarının Sayısallaştırılması

 • Araştırma Raporları

 • Proje ve Yatırım Yönetimi

 • Kentsel Tasarım(3 boyutlu) ve Doku Analizleri